דלג לתוכן הראשי

ההכשרות לצוותים חינוכיים של העמותה

גיבוש זהות

 נדבר על כיצד להבין את התהליך
 ומה תפקיד עובד הנוער בקשר עם
הנער
 ועם הוריו על מנת להחזיר את
.התהליך למסלול הנכון
 נדבר על תופעות סיכוניות
,אפשריות כגון דיכאון וחרדה
 הפרעות אישיות שונות , עבריינות
.ועוד
 למה כדאי לשים לב, מיהם הנערים
 השקופים שאיננו רואים ומה ניתן
.לעשות

שיח לשינוי

 נדבר על מודל מעגל השינוי שנבנה
סביב
 טיפול בהתמכרויות, כיצד לאבחן
 את מצבו של הנער ועל מה כדאי
.לעבוד איתו
 הראיון המוטיבציוני ייתן כלים
 מעשיים של טכניקות שיח כיצד
,לנהל שיחה
 איך להביא נער למוטיבציה פנימית
 לשינוי, כיצד להתמודד עם
.התנגדות ועוד
 הראיון המוטיבציוני יועבר באופן
סדנאי יותר
 עם דגש על התנסות דרך
.סימולציות

סמים והתמכרויות

 נעשה סקירה של סוגי הסמים
,השונים והבנת צורות השפעתם
 סכנות אפשריות וכיצד למזער
.נזקים
 בנוסף נדבר על מנגנון הפיצוי, נבין
 את המשיכה של נערים שונים
,לסמים שונים
 מה משפיע על חווית השימוש ומה
.גורם לשימוש מתמשך
,נדבר על מהי הגדרת ההתמכרות
 מהם הסימנים לכך ומהן
.ההשלכות האפשריות

תהליך הגיוס כאמצעי להעצמה

 התכנית שמה דגש על מתן כלים
 לצוות לייצר שיח משמעותי ואפקטיבי
 בנושא, ובאמצעות הבנה וכלים
 פשוטים , לעזור לנערים להגשים את
 המטרה באופן מיטיב.היכרות עם
, שרשרת החיול, איך נראה יום ה100
 יום מיון, קשיים אפשריים וכיצד להכין
ה. היכרות עם מושגי\ את התלמיד
, יסוד ובעלי תפקידים - קה"ס, קב"ן
ת וכו'. מתן כלים\ מאבחנ
 חינוכיים-טיפוליים - היכן וכיצד לייצר
, שיח לגבי הציפיות של הנער
 משמעות הגיוס עבורו, קשיים
.וחששות ועוד

סיור - ירושלים של מטה

היכרות עם הרחוב הירושלמי
 על שלל תופעותיו והשירותים
.השונים המופעלים בו
 נדבר על תופעות הסמים, מיניות
,פוגענית ברחוב, חסרות הבית
 עולם הזולות ועוד. הסיור יעבור
,באיזור כיכר ציון והחתולות
 ימשיך לסמטאות או איזור גן
העצמאות
 ואף במתחמי הבילוי בשוק מחנה
.יהודה
 ניתן לשלב בסיור סיפור אישי של
 מי שחוו את העולם הזה באופן
אישי
או שיחה עם אחת העמותות\ ו
.הפעילות במקום

דיכאון וחרדה

 המגיפה של העולם המערבי
 התגברה לאחר הקורונה. ההכשרה
 מאפשרת זיהוי והבנה של התופעה
 ולמידת דרכי התמודדות בדגש על
.המרחב הבית ספרי והקבוצתי
אין תנאי שירות לחנות זו